Hygezine logoWeb

donthavetoB web

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

 Esteettömyyspäivän tarkoituksena on tuoda esiin järjestöjä, jotka auttavat esteellisissä tilanteissa ja ovat mukana aihetta koskevassa keskustelussa. Aiheeseen liittyy esim. sokeiden kulkemisen helpottaminen. Tilaisuudessa ovat mukana myös haju-, sekä kuuloyliherkkien liitto ja näköliitto.

IMG 9592

IMG 9603

Invalidiliiton näkyvä osanotto tähän tilaisuuteen on arvokas asia, sillä on ensiarvoisen tärkeää, että vammautuneetkin pääsevät kulkemaan. Etenkin itseäni jää harmittamaan se, että näkö-, kuulo, - ja aistivammaisille on Suomessa suhteellisen huonosti saatavilla avusteita. Vammaisten huomioon ottaminen kaupunkisuunnittelussa on tärkeätä. Esteettömyyspäivä on hyvä esimerkki eri toimijoiden halusta kehittää vammaisten avusteita ja helpottaa heidän elämäänsä.

Eri liitot ottavat asioihin kantaa eri tavalla, riippuen siitä minkä vammaisryhmän asioita he ajavat. Uskon, että invalidiliitto on monesta asiasta samoilla linjoilla muiden liittojen, ja myös astmaliiton kanssa. On hyvä nähdä, että eri avustuksiin perehtyneet liitot ovat samaa mieltä asioiden kehittämisen tarpeista ja kehityssuunnasta. Nämä asiat tulisi ottaa esille tulevalla hallituskaudella. Myös ADHD- ja Aspergerliitto ovat asioista hyvin samaa mieltä. On tärkeää, että esteettömyyspäivän aikana luodaan yhteisymmärrystä kehitystarpeista yhteiskunnassamme.

IMG 9602

IMG 9604


Päivä antaa myös paljon opittavaa siitä, miten erilaisissa tilanteissa ihmiset voivat olla katsomatta taustoja. On rikkaus ymmärtää näitä asioita. Yhteiskunnan tulee ottaa vastuu siitä, miten pidämme toisistamme huolta. Siten yhteiskunta on aina toiminutkin ja toimii. Liitot: Autismiliitto, Astmaliitto, Näkövammaliitto, Haju, - ja kuuloyliherkkyysliitto. Invalidiliitto. Nämä tekijät ovat hyvin tärkeässä asemassa. Yhdessä yhdistyksinä ja liittoina voimme saada asioita paremmin näkyviin ja kuuluvammaksi. Myös se, että asioista voi laittaa alulle lakialoitteita, helpottaa vammautuneiden elämää. Esteettömyyspäivässä on kokonaisuutena erittäin tärkeää se, että eri liitot ovat asioista samoilla linjoilla. Yhdessä esteettömyyspäivän antien kanssa yhdistäessämme voimamme eri liittojen kanssa, voimme saada paljon aikaan. Voimme edistää asioita näin sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

 

- Jani-Tapio Laaksonen -

 Valokuvat: Lassi Kantamaa

Amppari pelkka WEB

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa