Hygezine logoWeb

donthavetoB web

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Haastattelussa Hyvinkään nuorisovaltuuston puheenjohtaja Anton Hietsilta. Kysyimme häneltä 30 kiperää kysymystä nuorisovaltuustoon liittyen.

Kuka sinä olet ja mikä on sinun toimenkuvasi Hyvinkään nuorisovaltuustossa?

Olen Anton Hietsilta ja toimin Hyvinkään nuorisovaltuuston puheenjohtajana. Työtehtäviini kuuluu pääsääntöisesti nuorisovaltuuston kokouksien johtaminen. Siinä mielessä johdan myös nuorisovaltuuston linjaa sen mukaan, minkälaisia päätöksiä tehdään ja ajetaan. Sitten tietysti tietyllä tavalla ohjaan toimintaa ja varmistan, että kaikki lausunnot valmistuvat ajallaan. Pidän myös huolen, että kokoustamme oikeisiin aikoihin ja oikeista asioista. Istun myös kaupunginvaltuuston kokouksissa ja aikaisemmin olin myös ympäristölautakunnassa.

Miten sinä selittäisit, mikä on nuorisovaltuusto?

Nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttamistoimintaa omassa kunnassaan Suomessa. Meidän tehtävänämme on ottaa kantaa kaikkiin asioihin, mistä nuorilla on jotain sanottavaa. Nuorisovaltuustot ovat nykyään lakisääteisiä jokaisessa kunnassa, eli jokaisessa kunnassa Suomessa pitää olla nuorisovaltuusto. Me olemme osa Hyvinkään kuntaorganisaatiota virallisena toimielimenä.

Mitä nuorisovaltuusto tekee Hyvinkäällä?

Pääosin me vastaamme lausuntopyyntöihin, jotka tulevat kaupunginhallitukselta. Esim. Jos hallitukselta tulee uusi valtuustoaloite koskien nuorten kesätyömahdollisuuksista Hyvinkäällä, me tietenkin vastaamme siihen. Toisena esimerkkinä; Jos kaupunki tekee toimintasuunnitelman tai budjetin, annamme lausunnon siitä, mitä me haluaisimme tehdä. Ja tietenkin osallistutaan kokouksiin. Meillä on Hyvinkään lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa paikat, joihin me osallistumme. Meillä on jokaisessa lautakunnassa ja kaupunginvaltuustossa kaksi paikkaa.

Minkä takia sinä juuri hait nuorisovaltuustoon?

Minulta lähti alun perin vaikuttamisen palo alakoulun oppilaskunnista. Minun perheessäni ollaan myös poliittisesti aktiivisia ja sieltä se kiinnostus on tullut. Oikeastaan silloin 8.luokalla olin aika varma siitä, että haluan nuorisovaltuustoon.

Keitä teitä on tällä kaudella mukana?

Meillä on nuorisovaltuustossa kaksikymmentä aktiivista ja vaikuttamisen haluista nuorta, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista. Pääosin olemme 13-17-vuotiaita, mutta täysi-ikäinenkin voi olla mukana, jos on kauden alussa ollut vielä alaikäinen.

Mitä eri toimenkuvia teillä on nuorisovaltuustossa?

Puheenjohtajan lisäksi meillä on varapuheenjohtaja, joka on puheenjohtajan apuna ja tarvittaessa johtaa kokouksia, jos puheenjohtaja on estynyt. Sihteeri pitää kokouksissa pöytäkirjaa ja auttaa puheenjohtajaa esim. aikatauluttamisasioissa ja vastaa sähköposteihin. Sihteeri voi tarvittaessa varata paikkoja ja asioita, kuten tapahtumapaikan.

       Kuinka kauan sinä olet ollut Hyvinkään nuorisovaltuustossa mukana?

Tämä on minun kolmas vuosi, eli toinen kausi nuorisovaltuustossa.

Onko sinulla ollut aikaisemmin mitään muita toimenkuvia?

Olin Tapainlinnan koulun oppilaskunnan puheenjohtaja koko yläkoulun ajan, eli kolme vuotta. Olin aiemmin alakoulussa myös oppilaskunnassa, mutta vain jäsenenä.

Miten te päätätte, mitkä toimenkuvat osuvat kenellekin?

Kauden alussa järjestetään järjestäytymiskokous, jossa päätetään puheenjohtajisto ja sihteeri. Sitten myös valitsemme irtonaisia rooleja kuten tiedottaja, joka ei ole periaatteessa virallinen rooli, mutta meillä on ollut valittu ihminen, joka on ollut kiinnostunut tiedottamisesta. Yleensä me aina tapahtumakohtaisesti mietitään vastuuhenkilöitä, mutta viralliset roolit päätämme järjestäytymiskokouksessa.

Minkälainen ryhmähenki teillä on nuorisovaltuustossa tällä hetkellä?

Meillä on hyvä ryhmähenki. Meillä on kaikki kiinnostunut jostain samasta asiasta ja se yhdistää meitä. Minä sanoisin, että meillä on hyvä ryhmähenki. Meillä on yhdessä semmoinen tekemisen meininki.

Mitä tavoitteita teillä on tälle kaudelle?

Meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että meillä on hyvät vaikuttamisen mahdollisuudet Hyvinkäällä. Niiden puolesta ei ole kauheasti tehtävää verrattuna muihin kuntiin. Meillä on ollut yleinen nuorten kuuleminen tänä vuonna ollut tavoitteena ja se, että kaikissa asioissa kuullaan nuoria. Otamme myös kantaa, jos tulee joitain asioita. Ensi vuona olisi tarkoitus järjestää oppilaskuntaseminaari, johon kutsutaan Hyvinkään koulujen oppilaskuntien edustajat.

Onko teillä aikaisemmin ollut näitä oppilaskuntaseminaareja?

Joo, oli viime kaudella. Viime kaudella kutsuttiin kaikki oppilaskuntien edustajat ja opiskelijakuntahallituksen edustajia. Se oli silloin semmoinen pilottikerta. Tällä kertaa olisi tarkoitus järjestää onnistunut ja tiivis seminaari, josta tulisi hyvä ulostulo, josta saadaan jotain irti sitten tuolla kaupungillakin.

Eli pyrittekö saamaan enemmän kontaktia oppilaskuntiin?

Kyllä, se on ollut viime kaudellakin tavoitteena saada yhtenäistettyä oppilaskuntien toimintaa, kun jokainen oppilaskunta toimii hieman eri tavalla. Jokaisessa koulussa on oma mallinsa. Joissakin kouluissa oppilaskunnalla on paremmat vaikuttamisen mahdollisuudet kuin joissakin toisissa kouluissa.

Mitä te olette saaneet aikaseksi tällä kaudella? Oletteko päässeet tavoitteisiinne?

Meillä on hyvässä mallissa tulossa oppilaskuntaseminaari ja sitä olemme tässä nyt järjestetty. Olemme vastanneet kaikkiin lausuntoihin ajoissa, mikä on hyvä juttu. Olemme olleet myös todella aktiivisesti kaikissa kokouksissa, missä meillä on edustajapaikka. Siinä mielessä olemme päässeet hyvin tavoitteisiin.

 Mihin asioihin haluaisit nykyisissä rooleissasi enemmän vaikuttaa?

Puheenjohtajana olen pystynyt vaikuttamaan haluamiini asioihin. Varsinkin tuolla kaupunginvaltuustossa, kun siellä kuitenkin asioista päätetään. Haluaisin enemmän vaikuttaa valtakunnallisesti asioihin. Tulin viime vuoden lopussa valituksi Suomen nuorisovaltuustojen liiton liittohallitukseen, joka on kattojärjestö ja edunvalvoja jokaiselle Suomen nuorisovaltuustolle. Siellä on tavoitteena enemmän valtakunnallista edunvalvontaa koko Suomen laajuudella, jotta nuorten ääni tulisi esiin.

Minkälainen asema nuorisovaltuustolla on Hyvinkäällä?

Meillä on siinä mielessä hyvä asema, että meillä on taattu lautakunta- ja valtuustopaikat. Tosin meiltä puuttuu kaupunginhallituksesta paikka. Se on nyt sellainen, mikä joissakin kunnissa on, mutta valtuusto on ehkä se tärkein, mikä pitäisi olla. Meillä ei ole aloiteoikeutta, mikä olisi hyvä olla. Kaikki kaupungin päättäjät tietävät, että meiltä voi ja tulee kysyä, jos on jokin asia, mikä koskee nuoria.

Kuinka paljon te pystytte loppupeleissä vaikuttamaan asioihin?

Se on tietenkin hyvin subjektiivinen asia, mutta tietyssä mielessä hyvin vähän. Meillä ei ole äänestysoikeutta valtuustossa. Jos aikuiset ovat eri mieltä jostain asiasta, emme oikein pysty tekemään asialle mitään. Aika paljon pystymme suullisesti vaikuttamalla asioihin esimerkiksi juttelemalla päättäjien kanssa. Meidän lausuntomme otetaan tosissaan valtuustossa. Siinä mielessä meillä on hyvät vaikuttamisen mahdollisuudet, vaikka ei ole sitä äänioikeutta.

Osallistuuko Nuorisovaltuusto poliittisiin tapahtumiin?

Nuorisovaltuusto ei osallistu puoluepolitiikkaan. Me olemme puoluepoliittisesti sitoutumattomia. Se on meidän ykkösprioriteettimme. Vaikka meillä on paljon nuorisovaltuustolaisia, joilla on puoluekirjat, niin se ei saa näkyä meidän toiminnassamme. Ei olisi kuitenkaan mahdotonta, jos osallistuisimme esimerkiksi ilmastolakkoihin tai joihinkin muihin mielleilmauksiin, mutta puoluepolitiikkaa meillä ei ole.

Näkyykö nuorisovaltuustolaisten poliittiset kannat teillä siellä nuorisovaltuustossa?

Toi on tietty vaikea sanoa, koska tietty se et millainen puolue on vaikuttaa mielipiteisiin. Ei ole kuitenkaan mitään “blokkeja” puolueittain, mitä joissakin kunnissa voi olla. Tietenkin, jos joku on jotain mieltä poliittisesti, niin tietenkin se näkyy siinä, miten hän ajattelee.

Miten nuorisovaltuustoon pääsee?

Nuorisovaltuusto järjestää kahden vuoden välein vaalit. Meillä on seuraavat vaalit ensi vuoden marraskuussa eli meillä on kaksivuotis kausi. Nuorisovaltuustoon pääsee tällaisella yleisellä vaalilla, joka järjestetään jokaisessa koulussa. Jokainen 13-17-vuotias Hyvinkäällä asuva saa äänestään vaaleissa samalla tavalla kuin, missä tahansa vaaleissa. 20 eniten ääniä saaneita tulee valituksi.

Missä paikoissa on viime vuonna pystynyt äänestämään?

Kaikissa kouluissa. Peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Kaupungintalolla pystyy myös äänestämään.

Onko Nuorisovaltuustoon hankala päästä?

Se riippuu. Usein paljon kavereiden äänillä pääsee. Viime kaudella pääsi n. 40 äänellä sisään. Itse olin ollut jo aiemmin Nuorisovaltuustossa ja olin saanut sitä kautta pientä näkyvyyttä kunnassa, niin minulla ei ollut vaikeata päästä. On tietenkin ihmisiä, jotka eivät ole päässeet sisään. Sanoisin nyt että, jos on aktiivinen, vaikka oman koulun oppilaskunnassa, niin kyllä se pitäisi olla aika mahdollista päästä sisään.

Minkälaisia kriteereitä nuorisovaltuustolla on vaalien lisäksi?

Kaikki, jotka asuvat Hyvinkäällä ja ovat13-17-vuotiaita pääsevät nuorisovaltuustoon. Ei ole muita kriteereitä. Emme katso sukupuolta tai poliittista sitoumusta eikä mitään tämänkaltaista. Ikä ja asuinpaikka ovat ainoat kriteerit.

Kuinka usein ja missä teillä on kokouksia?

Meillä on kokoukset kerran kuukaudessa kaupungintalolla. Ne ovat avoimia kokouksia ja niihin saa tulla kuuntelemaan, jos on kiinnostunut. Tämän lisäksi meillä on työryhmiä, jotka päättävät, mitä lausuntoihin kirjataan ja hoitavat myös niiden valmistelut. Tietenkin puheenjohtajisto kokoustaa vähän useammin, että saadaan nämä kaikki asiat rullaamaan hyvin.

Viekö nuorisovaltuustossa oleminen paljon aikaa arjessa?

Se riippuu, mitä tekee nuorisovaltuustossa. Jäseneltä, jolla ei ole yhtään lautakuntapaikkaa vie nuorisovaltuustossa olo vain yhden kokouksen kuukaudessa eli suurin piirtein kaksi tuntia ja ehkä kymmenen minuuttia tutustumista kokousmateriaaleihin. Ei ole mikään este, ettei olisi aikaa osallistua. Meillä on kokoukset vain kerran kuukaudessa keskiviikkoiltapäivisin ja se ei ole mikään iso juttu. Minulta puheenjohtajana vie paljon enemmän aikaa, mutta olen paljon sitoutuneempi tähän kuin mitä välttämättä tarvitsisikaan olla.

Miksi ja keiden kannattaisi hakea nuorisovaltuustoon?

Nuorisovaltuustoon kannattaa hakea, jos on yhtään kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Myös jos on ollut mukana oman koulun oppilaskunnassa, niin ehdottomasti kannatta hakea. Nuorisovaltuusto tuo hyvää kasvatusta tulevaisuutta varten. Se on todella hyvä oppimisen paikka niin kuntaorganisaatiosta kuin yhteiskunnasta. Esimerkiksi tuo meidän Nuorisovaltuustojen liittomme on todella hyvä paikka. Siellä tapaa paljon tulevia kansanedustajia, yritysjohtajia ja muita tulevia vaikuttajia. Nuorisovaltuustojen liitossa on yhteiskunnasta kiinnostuneita nuoria. Nuorisovaltuustojen liiton jäsenet tapaavat useamman kerran vuodessa. Sinne kannattaa myös hakea, jos on yhtään kiinnostunut.

Eroavatko Hyvinkään nuorisovaltuusto muista nuorisovaltuustoista? Ylipäätään, eroavatko eri kaupunkien nuorisovaltuustot toisistaan?

Kyllä, esimerkiksi ihan rakenteen puolesta. Esimerkiksi meillä on paljon erilaisia malleja. Joissakin kaupungeissa ei ole vaaleja ollenkaan vaan sinne pääsee kaikki, jotka haluavat. Tällaisiin nuorisovaltuustoihin valitaan sitten puheenjohtaja aina kerran vuodessa. Joissakin kaupungeissa on nuorisovaltuuston lisäksi erikseen nuorisovaltuuston hallitus, joka päättää asioista. En ihan tarkkaan tiedä, miten se toimii. Meidän nuorisovaltuustossamme valitaan 20 henkeä ja puheenjohtajisto. Rakeenteen puolesta erikaupunkien nuorisovaltuustot eroavat toisistaan aika paljon. Joissakin kunnissa nuorisovaltuustolla puuttuu edustuspaikkoja. Esimerkiksi Helsingissä heillä ei ole valtuustossa paikkoja, vaan heillä on siellä vain lautakuntapaikat.

Tekeekö erikaupunkien nuorisovaltuustot keskenään yhteistyötä?

Kyllä. Jos esimerkiksi Hyvinkäällä haluamme lähteä vierailemaan, vaikka eduskunnassa, niin se järjestetään usein yhdessä jonkun muun kaupungin kanssa. Jaetaan toisten kaupunkien kanssa hyviä toimintamalleja. Tästä hyvänä esimerkkinä nuo meidän Nuva-illat. Ne ovat levinneet ympäri Suomea. Nuva-iltoja on Hämeenlinnassa, Porissa ja jos oikein muistan Tampereellakin. Jotkin nuorisovaltuustot ovat sopineet “ystävyysnuva”-suhteita. Esimerkiksi Helsinki ja Turku ovat “ystävyysnuvia” ja he tekevät paljon yhteistyötä.

Avaako Nuorisovaltuustossa olo mahdollisuuksia tulevaisuuden varalle?

Kyllä aivan varmasti. Tulevaisuuden kannalta tärkeintä tulee olemaan verkostoituminen. Nuorisovaltuustossa luodaan verkostoja ja tutustutaan tulevaisuuden päättäjiin. Jos haluat tulevaisuudessa olla kunnanvaltuutettu tai kansanedustaja, niin kannattaa tulla nuorisovaltuustoon.Itseasiassa yliopistot tarjoavat opiskelupaikkoja joillekin superaktiivisille.

Oletko ajatellut tulevaisuudessa kääntyä politiikan puoleen?

Olen minä aika paljon sitoutunut nyt jo, ja minulla tuo liittohallituspaikka vie aika paljon aikaa elämästä. Kyllä minua kiinnostaa politiikka tulevaisuudessa ja ehkä tulen olemaan seuraavissa kuntavaaleissa mukana, kun tämä minun oma Nuorisovaltuustoni kausi loppuu ensi vuoden lopussa. Katsotaan sitä sitten, kun sen aika tulee.

Amppari pelkka WEB

Lue myös

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa